Lê Hùng Dương

Học adwor với anh Nguyễn Hiển đầu trọc và to mồm nói ko cần mic cơ bản đã hoàn tất. Càng học càng thấy ngu vì thấy kiến thức càng ngày càng rộng. Nhưng cũng thấy khôn ra vì đã giải quyết triệt để những sai lầm trước đây khi chạy adword. Muốn học khóa thương hiệu mà hết xiền, Nguyễn Hiển có thương thì thương cho trót 

 

xác thực tại đây

Chat Facebook