Đinh Kiên

Khóa học đã giúp ích cho tôi về mặt tư duy

+ Mục đích của tôi học Google Adwords không phải để kiếm tiền, ban đầu chỉ là để tìm kiếm và xem Adwords hoạt động như thế nào.

+ Sau khóa học, tôi thấy Adwords khá tiềm năng cho các lĩnh vực kinh doanh sắp tới của tôi.

+ Tôi sẽ giới thiệu để mọi người trong công ty học Adwords.

dinh-kien

Chat Facebook