Đỗ Mai Chi

Khóa học giúp tôi hiểu hơn về Google Adwords , Phía sau của từ khóa tìm kiếm không phải là ngẫu nhiên mà là đấu giá mỗi từ khóa. Giúp tôi học hỏi được nhiều điều để tạo chiến dịch, từ khóa kinh doanh. Tôi xin cảm ơn thầy giáo.Chi

Chat Facebook