Trần Thành Danh

Khóa học Google Adwords Nguyễn Hiển Adwords giúp tôi phát hiện và sửa những lỗi sai rất cơ bản mà từ trước tới giờ tôi vẫn hay mắc phải mà không hay biết trước khi tham gia khóa đào tạo Google Adwords Nguyễn Hiển Adwords. Giúp tôi tiết kiệm rất nhiều tiền cho những cú nhấp chuột hoàn toàn không có giá trị chuyển đổi. Giúp tôi truyền tải đúng nội dung cần thiết quan trọng nhắm đến chính xác khách hàng mục tiêu tiềm năng!

tran thanh danh (2)

Chat Facebook